Home – Tiếng Việt

Bạn có muốn mở rộng kinh doanh và hợp tác với các khách hàng toàn cầu?

EVIT Organization

Chúng tôi không chỉ là nhà tư vấn, mà còn là đối tác chiến lược, bệ phóng giúp các  doanh nghiệp công nghệ Việt Nam chinh phục thị trường quốc tế, kết nối chuyên môn bản địa với khát vọng toàn cầu.

Mở rộng toàn cầu – Phát triển quy mô, tăng trưởng doanh nghiệp

Đa dạng hóa và an toàn – 

Mở rộng mạng lưới khách hàng ở nhiều quốc gia, xây dựng nền tảng kinh doanh vững chắc, không phụ thuộc vào một thị trường duy nhất.

Không chỉ tư vấn – Đội ngũ EVIT trở thành một phần của doanh nghiệp bạn

Thành công – Tiến vào thị trường toàn cầu đúng cách, với công cụ và đội ngũ phù hợp

Bạn có đang mơ ước về việc mở rộng KINH DOANH toàn cầu?

BÍ KÍP MỞ RỘNG KINH DOANH TOÀN CẦU

  • Đánh giá mức độ sẵn sàng “Go Global” của doanh nghiệp
  • Truy cập mạng lưới đối tác tiềm năng
  • Thiết kế dịch vụ độc đáo và hồ sơ khách hàng lý tưởng của doanh nghiệp 
  • Tiếp cận chiến lược mở rộng kinh doanh toàn cầu hiệu quả, nắm rõ hoạt động của đối thủ và các đối tác của họ.

dịch vụ